De begeleidster
De bewegingssessies worden begeleid door Gieneke Nuijten. Eigenaresse en docent van Het Zilveren Hart. Tevens ervaringsdeskundige als pleegouder waar zij in vijf jaar veel kennis en ervaring heeft opgedaan met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. En waarbij zij zelf ook ervaren heeft hoe waardevol Sherborne Gezinsspel kan zijn. Tezamen met de kennis en ervaring vanuit haar praktijk, biedt zij deskundige, holistische en betrokken begeleiding vanuit een sensitieve, positieve en respectvolle houding waarbij gewerkt word in een veilige sfeer waarbij het proces centraal staat.

Voor wie?
Sherborne Bewegingsspel kan individueel, als gezin of in groepsverband gevolgd worden.
Traditioneel gezin? Eenoudergezin? Samengesteld gezin? Pleeggezin? Adoptiegezin?
Gedragsproblematiek? Ontwikkelingsproblematiek? Hechtingsproblematiek?
Iedereen is welkom!

Waarom

  • Versterken van het lichaamsbewustzijn, het zelfbeeld en zelfvertrouwen.
  • Stimuleren van het maken van speels en spontaan contact met de ander.
  • Versterken van de psychomotorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe?
We doen de bewegingen alleen, in tweetallen of met een groepje.
We kruipen, sluipen, klauteren, klimmen en rollen, we maken bruggetjes en doen speelse duwspelletjes.
We bewegen voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts, langzaam, snel, hoog, laag, groot en klein.
Dit alles om te ervaren wat je lichaam allemaal kan en de kracht die je hebt.
Maar ook om te ontdekken hoe je de ruimte om je heen kunt gebruiken
en hoe leuk het kan zijn samen met een ander beweegspelletjes te doen.
Vanuit een goede afstemming tussen begeleider en deelnemer(s)
ontstaat de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling.

Waar?
In overleg.

Wanneer?
In overleg.

Kosten individuele sessies & gezinssessies?

€ 400 (incl. 21% BTW en reiskostenvergoeding tot 20 km per sessie) voor:

  • een voorgesprek van max. 45 min waarna de sessies gericht worden voorbereid.
  • 5 sessies van 45-60 min. gericht voorbereid op de doelen van de deelnemer(s).
  • een nagesprek van max. 45 min. waarin aan de hand van enkele videobeelden, de 5 lessen worden nabesproken en er gekeken word of er behoefte is aan een evt. vervolg.

Belangstelling?
Laat het mij per mail weten!